آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۱ کد : ۱۷۹ دوره های جدید اخبار مرکز شماره یک
تعداد بازدید:۳۰۱۱
دستگاه اداری دولت بایستی تابع مقررات و قواعد حقوقی دقیقی باشد تا در صورت تعرض به منافع اشخاص، حدود دستگاه‌های دولت و اشخاص مشخص شود و علم به این حدود و حقوق دولت و سازمان‌ها و اشخاص خصوصی مانع از تضییع حقوق افراد می‌شود. همچنین آشنایی با چگونگی اعمال حقوق اداری از ضرورت‌های برگزاری این موضوع در قالب یک دوره آموزشی می‌باشد.
آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری

اهداف:
- آشنایی فراگیران نسبت به چگونگی روابط خود سازمان‌های دولتی.
- آشنایی با وظایف، تکالیف و حقوق کارمندان دولت.
- آشنایی با وظایف و تکالیف سازمان و اداره نسبت به پرسنل و کارمندان خود.

شرایط پذیرش:
- این دوره آموزشی کوتاه مدت برای دانش‌آموختگان، کارشناسان حقوقی، کارشناسان و مدیران امور اداری برگزار می‌شود. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک کارشناسی مرتبط است.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:
- آشنایی دقیق با ساختار و آئین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین بازرسی کل کشور، آئین‌نامه‌ها اجرایی، تفاوت‌های میان نظام کیفری و نظام حقوقی تخلفات اداری، چگونگی تجدید نظر خواهی در آرا هیأت و نقش دیوان عدالت اداری.
 

کلید واژه ها: کارگروه ضمن خدمت دوره های مرکز آموزش های تخصصی هنر و علوم انسانی


( ۱ )

نظر شما :