اخبار دسته اول

افزایش ظرفیت‌های همکاری سپاه استان قم و جهاد دانشگاهی بررسی شد

افزایش ظرفیت‌های همکاری سپاه استان قم و جهاد دانشگاهی بررسی شد

جلسه افزایش ظرفیت‌های همکاری سپاه استان و جهاد دانشگاهی قم با حضور سرهنگ سلیمی دبیر قرارگاه مهارت آموزی سپاه استان و کاظمی مسئول اجرایی قرارگاه مهارت آموزی و سروان رجایی مدیر منابع انسانی سپاه برگزار شد.

ادامه مطلب
به دنبال شبکه سازی کسب‌وکارها هستیم

به دنبال شبکه سازی کسب‌وکارها هستیم

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم گفت: در فاز سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم یکی از استانداردهایی که به دنبال آن هستیم شبکه سازی کسب وکارها وهمکاری با پیشران‌ها در ایجاد زنجیره ارزش است.

ادامه مطلب