آزمون ها

ارزیابی ۶۷ نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی در جهاددانشگاهی قم جدید

ارزیابی و توسعه شایستگی ۶۷ نفر از پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه "سازمان امور مالیاتی" در مرکز آموزش های تخصصی شماره ۳ جهاددانشگاهی قم انجام شد.

ادامه مطلب